Notulen raadscommissies 2010-2012

Hier vindt u de notulen van de raadscommissies uit de raadsperiode 2010-2014. Vanaf september 2012 is de raad overgestapt op digitaal vergaderen. Hierdoor is het audioverslag in de plaats gekomen van het geschreven verslag. Om een zo compleet mogelijk archief te garanderen zijn de geschreven verslagen uit de raadsperiode 2010-2014 in dit themadossier terug te vinden.

Agendapunten (2)

Documenten (40)

meer minder