Grondwater- en funderingssituatie Schilderskwartier