Notulen raadsvergadering 2010-2012

In augustus 2012 is de gemeenteraad van Woerden overgestapt op audioverslaglegging. Voor die tijd zijn er schriftelijke verslagen gemaakt van de vergaderingen van de verschillende raadscommissies en de raadsvergaderingen. In dit dossier kunt u tot en met juni 2012 alle schriftelijke verslagen vinden uit de raadsperiode 2010-2014.