Provinciaal inpassingsplan kantoren

De bijlagen van raadsinformatiebrief (18R.00531) zienswijze provinciaal inpassingsplan kantoren, zijn terug te vinden in dit themadossier.