Griffie

Naam: Griffie

raadsgriffie@woerden.nl

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. De werkzaamheden zijn onder te brengen in drie onderdelen: secretariële ondersteuning, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning.

 

Contact

De raadsgriffie is te bereiken via raadsgriffie@woerden.nl.