Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. De werkzaamheden zijn onder te brengen in drie onderdelen: secretariële ondersteuning, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning. De raadsgriffie is te bereiken via telefoonnummer raadsgriffie@woerden.nl.

 

Griffier a.i. drs. Annette van der Werf-Bramer

Griffier

Secretaris Rekenkamercommissie/raadsadviseur drs. Annemieke Strijers

Secretaris

Griffiemedewerker drs. Max Curtolo

Griffiemedewerker