Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. De werkzaamheden zijn onder te brengen in drie onderdelen: secretariële ondersteuning, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning. De raadsgriffie is te bereiken via e-mailadres raadsgriffie@woerden.nl.

 

Griffier drs. Fransje Backerra

Secretaris Rekenkamercommissie/raadsadviseur drs. Annemieke Strijers

Secretaris

 

Raadsadviseur a.i. Anita Jhinkoe-Rai

 

 

 

 

Griffiemedewerker Nila Polder-Latupeirissa