Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. De werkzaamheden zijn onder te brengen in drie onderdelen: secretariële ondersteuning, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning. De raadsgriffie is te bereiken via telefoonnummer 140348 of raadsgriffie@woerden.nl.

LD20200817-047A-groepsfoto-WEBversieNIEUW

 

Griffier drs. Mark Tobeas

Mark Tobeas

Adjunct-griffier drs. Liesje Wanders

Liesje Wanders

Raadscommunicatieadviseur Sanne van den Hoek | Tevens contactpersoon voor pers 06 - 500 818 33

Sanne van den Hoek

Raadsadviseur en secretaris Rekenkamercommissie Woerden Reinhild Freytag

Reinhild Freytag

Griffiemedewerker Sandra Verhoef

Sandra Verhoef