Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. De werkzaamheden zijn onder te brengen in drie onderdelen: secretariële ondersteuning, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning. De raadsgriffie is te bereiken via telefoonnummer raadsgriffie@woerden.nl.

 

Griffier drs. Mark Tobeas

Mark Tobeas

Adjunct-griffier drs. Liesje Wanders

Liesje Wanders

Griffiemedewerker Sandra Verhoef

Sandra Verhoef

 

Secretaris Rekenkamercommissie/raadsadviseur drs. Annemieke Strijers