Raadsgriffie

raadsgriffie-woerden

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. De werkzaamheden zijn onder te brengen in drie onderdelen: secretariële ondersteuning, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning. De raadsgriffie is te bereiken via telefoonnummer 140348 of raadsgriffie@woerden.nl.

Griffier

drs. M.J.W. (Mark) Tobeas

mark-tobeas-1

Adjunct-griffier

mr. O. (Onno) Vliegenthart

onno-vliegenthart-1

Raadscommunicatieadviseur

drs. S. (Sanne) van den Hoek

sanne-van-den-hoek

Raadsadviseur en secretaris Rekenkamercommissie Woerden

drs. L. (Liesje) Wanders

liesje-wanders-1

Griffiemedewerker

W. (Wendy) Plukaard

wendy-plukaard-1