Contact

Vraagt u zich wel eens af hoe zaken nu echt in elkaar zitten? Of ziet u gevolgen van beleid waarvan u zich afvraagt of de gemeente dit echt zo bedoeld kan hebben? Stuur uw vraag dan naar de rekenkamercommissie. Als u een idee heeft, moet dit wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het onderwerp een grote groep inwoners van Woerden raken, heeft het een groot maatschappelijk of financieel belang en is het de laatste jaren nog niet onderzocht door de rekenkamer.

Ideeën van burgers en maatschappelijke instellingen zijn van harte welkom. Heeft u een idee voor een onderzoek, wilt u informatie opvragen of zoekt u om een andere reden contact met de rekenkamer?

Stuur dan een e-mail met uw idee of verzoek naar: rekenkamer@woerden.nl.