Vergaderschema raad

De gemeenteraad vergadert volgens een door het Presidium vastgesteld vergaderschema. Voor het vergaderschema van de Raad op Donderdag april t/m juli 2019, klik hier. Het vergaderschema van de Raad op Donderdag september t/m december 2019, vindt u hier.