Auditcommissie

Een bijzondere commissie is de Auditcommissie. Deze commissie adviseert de raad onder meer over het jaarverslag en de jaarrekening, de bestuursrapportage en de begroting.

Tevens vindt er jaarlijks door de Auditcommissie afstemming met de Rekencommissie en de accountant plaats.

De raadsfracties hebben ieder één vertegenwoordiger in de commissie.