Auditcommissie

Een bijzondere commissie is de auditcommissie. Dit is een technische commissie die afstemt met de wethouder Financiën, de accountant en de concerncontroller over de (financiële) beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. De auditcommissie is een vaste commissie van advies ter voorbereiding van de besluitvorming over o.a. de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag).

De auditcommissie bestaat uit raadsleden en commissieleden. De raadsfracties hebben ieder maximaal één vertegenwoordiger in de commissie. De auditcommissie komt vier keer per jaar bijeen.
De taken van de auditcommissie zijn:

  • Het adviseren aan de raad over de jaarrekening en de inrichting van de gemeentelijke planning & control-cyclus;
  • Afstemming met de accountant over de controle;
  • Het monitoren van de voortgang van verbeteringsacties op het gebied van financiële verantwoording