Samenstelling raad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De Woerdense raad bestaat uit 31 raadsleden en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen. De leden van de raad zijn verdeeld over 10 fracties. De burgemeester is de voorzitter van de raad. De 10 fracties zijn:

De gemeenteraad heeft een drietal hoofdtaken, te weten:

  • Vertegenwoordigen van de inwoners van Woerden;
  • Bepalen van de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid;
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert.