Presidium

Het presidium is een commissie die de gemeenteraad adviseert over procedurele, organisatorische en vergadertechnische zaken. In Woerden bestaat het presidium uit alle fractievoorzitters en wordt voorgezeten door raadslid Vera Streng. Zij is hiervoor benoemd door de gemeenteraad. Het presidium wordt geadviseerd door de griffie en de burgemeester. Het presidium heeft als taken:

  • Het doen van aanbevelingen aan de raad over de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies (behalve de agendacommissie);
  • Het voorbereiden van verordeningen die betrekking hebben op de raad;
  • Het vaststellen van het griffieplan;
  • Het vaststellen van het vergaderschema van Raad op Donderdag;
  • Alle overige werkzaamheden die door de raad aan hem opgedragen worden.

Leden van het presidium kunnen punten aandragen voor de agenda, maar de voorzitter stelt de (voorlopige) agenda vast en wordt daarbij geadviseerd door de griffie.