STERK Woerden

Naam: STERK Woerden

1 zetel
fractie@sterkwoerden.nl

De naam STERK Woerden past in de visie van de lokale partij die zich richt op het versterken van het hechte netwerk van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Woerden. STERK Woerden, dat is de naam die de hele voormalige fractie van Inwonersbelangen* heeft gekozen. Een nieuwe naam en logo maar met dezelfde vertrouwde gezichten en standpunten waar de kiezers al meer dan 20 jaar hun vertrouwen in stellen. Wij onderscheiden ons van de andere partijen door onze laagdrempelige en nuchtere politiek en het voortdurend opzoeken van de belanghebbenden in onze gemeente. Dit benadrukken wij in onze naam, logo en visie. Wij zijn als lokale partij diep geworteld en verbonden met de Woerdense gemeenschap en weten hoe we onze gemeente STERK kunnen houden en maken. Ons motto is daarom ook: Samen sterk, samen Woerden.

*Alle politieke activiteiten die werden uitgevoerd door de raadsleden die voorheen de naam fractie Inwonersbelangen droegen, behoren vanaf 1 september 2013 toe aan de raadsleden die thans de naam STERK Woerden dragen.

Contact

De fractie op bezoek vragen
De fractie van STERK Woerden gaat regelmatig op werkbezoek. Een werkbezoek kan bestaan uit een wederzijdse kennismaking  met u persoonlijk, uw organisatie, club of instelling. Of om een gerezen probleem waarbij u het nuttig acht dat een politieke partij er weet van heeft. Vindt u dat de fractie van STERK Woerden eens langs moet komen voor een goed gesprek neem dan contact op met een van de fractieleden. 
Als u regelmatig op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten volg dan onze website of abonneer u op onze nieuwsbrief. Of volg ons op twitter.

U kunt natuurlijk ook ons bezoeken!
Wanneer vergaderen wij?
Alle fractieleden van STERK Woerden hebben een eigen portefeuille binnen hun eigen interesse of kennisgebied Voorafgaande aan commissievergaderingen overlegt de fractie in een fractievergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar en u kunt deze altijd bijwonen. De fractie van STERK Woerden stelt uw mening zeer op prijs. De fractie komt op maandag bij elkaar in de week waarin ook de commissievergaderingen of de raadsvergadering is. De agenda op onze website vermeld deze vergaderingen. Ook de Woerdense Courant publiceert de vergaderdata met de agenda van de commissie- en raadsvergaderingen.
Waar? Bezoekadres: blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden, kamer AO32

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens