Contact met de raad

De gemeenteraad wil heldere discussies voeren tijdens de vergaderingen op de Politieke Avond of in de raadsvergadering. Goed contact met de inwoners is daarbij belangrijk. Burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen op verschillende manieren contact zoeken met de raad.

Wanneer?
  • Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid en de plannen van de gemeente.
  • Als u politieke aandacht wilt voor een onderwerp.
  • Als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid.
  • Als u interesse heeft voor lokale politiek.

Hoe?

  • Schrijf een brief aan de gemeenteraad, Postbus 45, 3440 AA Woerden of stuur een e-mail naar alle raadsleden via raadsleden@woerden.nl. Deze brieven zijn openbaar en worden gepubliceerd bij de ingekomen stukken.
  • Spreek in over een raadsvoorstel als dat voorstel op de Politieke avond wordt behandeld.
  • Spreek in over een actueel onderwerp bij 'De inwoner aan het woord' in de raadsvergadering.
  • Dien een burgerinitiatief in (hiervoor gelden de regels zoals beschreven in de Verordening Burgerinitiatief).

Inspreken over een geagendeerd onderwerp bij de Politieke Avond
Als een onderwerp op de agenda van de raad komt, omdat er binnenkort een besluit over wordt genomen, dan kunt u inspreken tijdens de Politieke Avond waarop het onderwerp behandeld wordt. U krijgt in principe maximaal vijf minuten de tijd om uw visie, bezwaren, complimenten of mening over het onderwerp of voorstel te delen met de raad. U kunt zich uiterlijk 24 uur voor de Politieke avond aanmelden bij de griffie (raadsgriffie@woerden.nl) om in te spreken.

Inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp bij de raadsvergadering
Wilt u inspreken over een onderwerp dat (nog) niet op de agenda staat? Daar is in principe ruimte voor aan het begin van iedere raadsvergadering. U kunt dit aanvragen bij de griffie (raadsgriffie@woerden.nl) tot 24 uur voor de vergadering. Net als bij het inspreken over een geagendeerd onderwerp krijgt u 5 minuten de tijd voor het inspreken. Indien u dat wenst kunt u documenten of uw inspreektekst delen na afloop van het inspreken met de raad via de griffier.

N.B. Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Dit betekent dat bijvoorbeeld uw naam ook in openbaarheid gedeeld wordt.