Contact met de raad

De gemeenteraad wil heldere discussies voeren tijdens de vergaderingen op de Politieke avond of in de raadsvergadering. Goed contact met de inwoners is daarbij belangrijk. Burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen op verschillende manieren contact zoeken met de raad.

Wanneer?
  • Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid en de plannen van de gemeente.
  • Als u politieke aandacht wilt voor een onderwerp.
  • Als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid.
  • Als u interesse heeft voor lokale politiek.

 Hoe?

  • Schrijf een brief aan de gemeenteraad, Postbus 45, 3440 AA Woerden of stuur een e-mail naar alle raadsleden via raadsleden@woerden.nl. Deze brieven zijn openbaar en worden gepubliceerd bij de ingekomen stukken.
  • Spreek in over een raadsvoorstel als dat voorstel in Het Beeld op de Politieke avond wordt behandeld.
  • Spreek in over een actueel onderwerp bij 'De inwoner aan het woord' in de raadsvergadering.
  • Dien een burgerinitiatief in.

Inspreken over een geagendeerd onderwerp bij de Politieke avond

Als een onderwerp op de agenda van de raad komt omdat er binnenkort een besluit over wordt genomen, dan kunt u inspreken op de eerste avond dat het onderwerp behandeld wordt. Maximaal vijf minuten krijgt u de gelegenheid om uw visie, bezwaren, complimenten of mening over het onderwerp of voorstel te delen met de raad. U kunt zich vóór 12.00 uur op de dag van de Politieke avond aanmelden bij de griffie (raadsgriffie@woerden.nl) om in te spreken.

Inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp bij de raadsvergadering

Wilt u inspreken over een onderwerp dat (nog) niet op de agenda staat? Daar is in principe ruimte voor aan het begin van iedere raadsvergadering. U kunt dit aanvragen bij de griffie (raadsgriffie@woerden.nl) tot een dag voor de vergadering. Net als bij het inspreken over een geagendeerd onderwerp krijgt u 5 minuten de tijd voor het inspreken. Indien u dat wenst kunt u documenten of uw inspreektekst delen na afloop van het inspreken delen met de raad via de griffier.