Dries Berendsen

Naam: Dries Berendsen

commissielid / fractieassistent, D66
driesberendsen@raadwoerden.nl
commissielid / fractieassistent Actief sinds 23 dec. 2021 Bekijk pagina

Algemeen

Ik woon al zo'n 30 jaar met mijn gezin in Woerden, waar onze kinderen opgroeiden en ‘uitvlogen’. In mijn werkzame leven gaf ik buiten Woerden leiding aan grote renovatie- en nieuwbouw-projecten voor onderwijs- en onderzoek, aan de gebieds­ontwikkeling van Utrecht Science Park en aan energie-transitie en vastgoedfinanciën.

Vraagstukken die mij bezig houden zijn: Waar bouwen we de dringend benodigde woningen? Hoe maken we in het noodzakelijke tempo nieuwe energie-voorzieningen? Wie blijft er hier ons voedsel produceren? Hoe zorgen we voor robuust natuur- en waterbeheer? Ik wil mij inzetten om in samenhang aan deze vraagstukken te werken, om te zoeken naar oplossingen die inwoners van Woerden - in ons buitengebied en onze woonkernen - verbinden.

 

 

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 23 dec. 2021 commissielid / fractieassistent, D66
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens