Samenstelling raad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De Woerdense raad bestaat uit 31 raadsleden en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen. De leden van de raad zijn verdeeld over 9 fracties. De burgemeester is de voorzitter van de raad. De 9 fracties zijn:

 De gemeenteraad heeft een drietal hoofdtaken, te weten:

  • bepalen van de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid;
  • controleren van het college van burgemeester en wethouders;
  • optreden als volksvertegenwoordiging.