Politieke avond 29 november 2018 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het zaakgericht inrichten van een aantal belangrijke processen binnen de gemeente. De opdracht van de gemeenteraad is daarbij voor het overgrote deel ingevuld. We hebben de dienstverlening aan inwoners op een aantal vlakken fors verbeterd en hebben deze processen robuust en efficiënt ingericht. Inwoners ervaren gemak, snelheid, kwaliteit en gastvrijheid en worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij hun aanvraag. De gemeenteraad heeft in november een RIB ontvangen met de voortgang (18R.00715).

  In een interactieve bijeenkomst willen we de raad graag iets van de resultaten laten zien. We geven een korte demonstratie van drie werkprocessen.
  • Een grote ontwikkeling, waarmee we begin januari live gaan, is Cumulus. Hierin wordt het proces rondom de hulpverlening aan jeugd en de Wmo voorzieningen geautomatiseerd.
  • Het proces van de Meldingen Openbare Ruimte (MOR) is ook geautomatiseerd, waardoor meldingen in één keer van de melder terecht komen bij degene die de afhandeling kan verzorgen.
  • Bij burgerzaken zijn 22 processen gedigitaliseerd: we laten u als voorbeeld zien hoe een van die processen werkt en vertellen erbij welk effect dit heeft voor zowel onze inwoners en ondernemers als onze interne organisatie.

  We doen dit in de vorm van een korte carrousel, zodat u alle drie de processen kunt meekrijgen.

  Programma:
  20.30 uur: korte inleiding en introductie van de korte presentaties in de carrousel
  20.45 – 21.05 uur: eerste ronde carrousel
  21.05 – 21.25 uur: tweede ronde carrousel
  21.25 – 21.45 uur: derde ronde carrousel
  21.45 – 22.00 uur: korte plenaire afronding met toelichting van het vervolg en ruimte voor vragen

  Naam spreker(s) + functie(s)
  1. Albert Monkel, projectleider zaakgericht werken
  2. Jos Lindhout, teammanager ICT
  3. Martien Brander, directeur

  In de carrousel (onder andere):
  1. Eric van Eijk, projectleider Cumulus
  2. Vincent Reintjes, beleidsmedewerker Realisatie & Beheer
  3. Erwin Bregman, kwaliteitsbeheerder KCC
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Woerden staat voor de opgave invulling te geven aan haar spoorzone. In het coalitieakkoord is opgenomen:
  ‘Daarom wordt er deze collegeperiode ook een stedenbouwkundige visie en een actieplan opgesteld over de ontwikkeling van ‘de Poort van Woerden’: het samenhangende gebied van Snellerpoort, Middelland en de verbinding via het Stationsgebied.[…]
  Tot slot is er een beeld nodig van de stadsontwikkeling van ‘de Poort van Woerden’. Dat zijn de drie samenhangende gebieden van Snellerpoort, Middelland en het Stationsgebied, dat deze twee verbindt. Er is een investering nodig die tot een modern stedelijk gebied leidt. Hierbij geven wij leefbaarheid, duurzaamheid en verschillende vormen van mobiliteit (zoals de aansluiting op de A12, het OV, fietspaden en looproutes) elk de juiste aandacht. Wij ontwikkelen dit gebied met de kernwaarden van Woerden in het achterhoofd (menselijke maat, eigen identiteit, intimiteit, centrumgemeente).’

  In het centrum van Woerden bevinden zich aan weerszijden van het spoor verschillende locaties die worden (her)ontwikkeld. Tegelijkertijd is de stationsgebied een druk gebruikt verkeersknooppunt. Het is van groot belang om de ruimtelijke en programmatische invulling van de verschillende deelgebieden op elkaar af te stemmen en om de infrastructuur en bereikbaarheid voor de stad te verbeteren. Het goed ontsluiten en bereikbaar maken van de gebieden voor diverse verkeerssoorten is zowel voor de spoorzone als voor de hele stad van grote waarde. Het stationsgebied vormt hierbij de verbindende schakel tussen de gebieden Middelland en Snellerpoort. Woerden zet de stap naar een integrale aanpak van het stationsgebied en deze aangrenzende gebiedsontwikkelingen: ‘de Poort van Woerden’. Wij informeren u over de start die wij hebben gemaakt en het proces dat wij voor ogen hebben.
  laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)