Vergaderingen

Op deze pagina kunt u alle raads- en commissievergaderingen bekijken. De vergaderingen beginnen doorgaans om 20:00 uur in de tijdelijke raadzaal van het Stadhuis aan De Bleek 7 te Woerden. De vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk.

De agenda van de raadsvergadering wordt ongeveer een week voor de vergaderdatum met de achterliggende stukken gepubliceerd op onze website. Voor de publicatie van de agenda’s van de raadscommissies (Welzijn, Ruimte en Middelen) geldt een termijn van twee weken.

In de navigatiebalk aan de linkerkant van de pagina kunt u zowel de komende vergaderingen als de reeds gehouden vergaderingen per bestuursorgaan bekijken. Van elke raads- en commissievergadering wordt een besluitenlijst opgesteld en een audioverslag gemaakt. Klik hier voor het vergaderschema 2017 en vergaderschema 2018 (1e half jaar).

 

Bestuursorganen