Overzicht Stukken van college aan raad

Hieronder vindt u de stukken die het college aan de raad heeft gestuurd, met uitzondering van de antwoorden op schriftelijke vragen. Deze staan bij de pagina schriftelijke vragen. Klik hier voor een overzicht van collegebesluiten.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (34)

Exporteren naar

PDF Excel

D21017868 Raadsvoorstel | Nota verbonden partijen

D21017868-Raadsvoorstel-Nota-verbonden-partijen-merged.pdf PDF, 749.4 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Doorgeleiden naar de agendacommissie

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2021
Laatst gewijzigd
30-04-2021 16:18
Zichtbaarheid
Openbaar

D21017008 Raadsvoorstel | Zienswijze op de ontwerp-jaarrekening 2020 en de ontwerp-programmabegroting 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

D21017008-RV-Zienswijze-op-de-ontwerp-jaarrekening-2020-en-de-ontwerp-programmabegroting-2021-RSG-merged.pdf PDF, 2.84 MB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Agenderen als hamerstuk op raadsvergadering 27 mei

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2021
Laatst gewijzigd
30-04-2021 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

D21016967 Raadsinformatiebrief | Stappenplan bestuursopdrachten Ferm Werk

D21016967-Raadsinformatiebrief-Stappenplan-bestuursopdrachten-Ferm-Werk.pdf PDF, 236.79 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 17:02
Zichtbaarheid
Openbaar

D21014538 Raadsinformatiebrief | Routekaart Omgevingswet

D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf PDF, 975.51 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-04-2021 15:07
Zichtbaarheid
Openbaar

D21017681 Raadsinformatiebrief | Bestuurlijke reactie op initiatiefvoorstel Referendumverordening 2021 (WeDo-LHK)

D21017681-Raadsinformatiebrief-Bestuurlijke-reactie-op-initiatiefvoorstel-Referendumverordening-2021-WeDo-LHK.pdf PDF, 729.63 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-04-2021 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar

D21017313 Raadsinformatiebrief | Wachtlijsten Jeugd-en gezinsteam Woerdenwijzer

D21017313-Raadsinformatiebrief-Wachtlijsten-Jeugd-en-gezinsteam-Woerdenwijzer.pdf PDF, 309.19 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-04-2021 12:06
Zichtbaarheid
Openbaar

D21014431 Raadsvoorstel | Jaarrekening 2020, gewijzigde begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 VRU

D21014431-Raadsvoorstel-Jaarrekening-2020-gewijzigde-begroting-2021-en-ontwerpbegroting-2022-VRU.pdf PDF, 6.5 MB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Doorgeleiden naar agendacommissie

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 16:16
Zichtbaarheid
Openbaar

D21014566 Raadsinformatiebrief | Versterking voorveld subsidies algemene voorzieningen 2022

D21014566-Raadsinformatiebrief-Versterking-voorveld-subsidies-algemene-voorzieningen-2022.pdf PDF, 1.12 MB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 10:18
Zichtbaarheid
Openbaar

D21016765 Raadsinformatiebrief | Proces voor verkenningsstudie naar toekomst van glastuinbouw in de Harmelerwaard

D21016765-Raadsinformatiebrief-Proces-voor-verkenningsstudie-naar-toekomst-van-glastuinbouw-in-de-Harmelerwaard.pdf PDF, 4.33 MB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 09:12
Zichtbaarheid
Openbaar

D21015592 Raadsinformatiebrief | Halt verantwoording 2020

D21015592-Raadsinformatiebrief-Halt-verantwoording-2020.pdf PDF, 1.74 MB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-04-2021
Laatst gewijzigd
21-04-2021 16:41
Zichtbaarheid
Openbaar