Raadsinformatiebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Project Rembrandtbrug (18 aug 2023) 1 document

Aanpak warmtetransitie Woerden (13 sep 2023) 1 document

Enquête mobiliteit (14 sep 2023) 2 documenten

Subsidieaanvragen 2024 (20 sep 2023) 1 document

Vestingswerk bastions Torenwal en Hogewal (17 jan 2023) 1 document

Ontwikkelingen n.a.v. stoppen met financiële draagkracht huishoudelijke hulp (23 aug 2023) 1 document

Prioritering grote ruimtelijke projecten (11 juli 2023) 3 documenten

Intentieovereenkomst locatie St. Antonius Ziekenhuis; Nieuw-Middelland (13 april 2023) 1 document

KPI's archief- en informatiebeheer 2022 gemeente Woerden (30 aug 2023) 3 documenten

Notitie tbv agendering startnotitie Reijerscop (29 aug 2023) 1 document

Verwijderen fietsbrug Oortjespad 3 documenten

Toekomst zwembaden 1 document

VTH-beleidsplan Woerden 2023-2027 3 documenten

Reconstructie deel Nieuwendijk (Ridderstraat tot 's Gravensloot) 1 document

Resultaten uitgevoerde enquête houtstrook en vervolg aanpak houtstook 3 documenten

Stedin en TenneT over netcongestie 4 documenten

Reactie college op de kadernota 2024 en GGU proporties van de VNG voor de ALV 2023 1 document

Uitvoeringsvarianten Reconstructie Lelie-, Tulp en Narcisstraat 1 document

Uitbreiding Winkelcentrum Snel en Polanen 1 document

Aanvullende exploitatiesubsidie 2023 aan WoerdenSport 1 document

Opstellen nota Omgevingswet 1 document

Uitkomsten woonzorgonderzoek gemeente Woerden 2 documenten

Verkenning Cruyff Court 1 document

Voorstel voor uitwerken van een aanpak op dienstverlening 1 document

Noodfonds Energiearmoede 4 documenten

Subsidieregeling en Subsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein 3 documenten