Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Windmolens in Woerden? (Inwonersbelangen, 5 september 2022) 1 document

Handen uit de mouwen, nu woningen bouwen (Inwonersbelangen, 15 augustus 2022) 2 documenten

Natuurvriendelijke uitstraling Pionier Zegveld (Inwonersbelangen, 13 juni 2022) 2 documenten

Hoe staat het medio 2022 met de inburgering? (D66, 28 juli 2022) 2 documenten

Zorgen over gebiedsgerichte aanpak (GGA) Nieuwkoop (CDA, 10 juni 2022) 2 documenten

Aanpak Stikstof, wat is het beleid van gemeente Woerden (Inwonersbelangen, 4 juli 2022) 2 documenten

Recente ontwikkelingen nationaal beleid Wonen (D66, 14 juli 2022) 2 documenten

Hoge verkeersdrempel Boerendijk Waardsebaan (Woerden&Democratie, 7 juli 2022) 2 documenten

Inkoop zorg (Progressief Woerden, 18 juli 2022) 2 documenten

Veilige oversteek voor ouderen op de Oudelandseweg (Inwonersbelangen, 26 juli 2022) 2 documenten

Effecten natuurontwikkeling Schraallanden langs de Meije (CDA, 15 augustus 2022) 2 documenten

Hondenstrand recreatieplas Cattenbroek (CDA, 11 juli 2022) 2 documenten

Gaat de helft van de Woerdense kantoren op slot (VVD, 1 september 2022) 2 documenten

Microwoning in Woerdense achtertuin (LijstvanderDoes, 5 september 2022) 2 documenten

Bouwen in Harmelen (LijstvanderDoes, 16 september 2022) 2 documenten

50% van de woningen naar de eigen inwoner (LijstvanderDoes, 16 september 2022) 2 documenten

Worden vluchtelingen en Woerdense inwoners niet onnodig benadeeld (Woerden&Democratie, 1 september 2022) 2 documenten

Bomenaantal loopt steeds verder terug (Inwonersbelangen, 15 augustus 2022) 2 documenten

Kan het nog veiliger op de Beneluxlaan? (Woerden&Democratie, 1 september 2022) 2 documenten

Doelgroepenvervoer (Inwonersbelangen, 30 september 2022) 2 documenten

Meer regie en kansen voor gemeenten op wonen (D66, 28 september 2022) 2 documenten

Problemen door zwaar vrachtverkeer op de Ambachtsheerelaan in Harmelen (CDA, 16 september 2022) 2 documenten

Schuldenexplosie Woerdense huishoudens (Splinter, 8 september 2022) 2 documenten

Evenementen en omwonenden (Progressief Woerden, 26 september 2022) 2 documenten

Hulp aan wijk- en dorpscentra en lokale omroep door oplopende kosten van de energierekening (Inwonersbelangen, 16 september 2022) 2 documenten