Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Winkelcentrum Tournoysveld (VVD, 19 mei 2022) 2 documenten

Wat zijn nog verantwoorde risico’s met betrekking tot de Rembrandtbrug? (Inwonersbelangen, 9 mei 2022) 2 documenten

Visie op laadpalen in Woerden (D66, 23 mei 2022) 2 documenten

Status Afwegingskader en RES (VVD, Woerden&Democratie en Inwonersbelangen, 19 mei 2022) 2 documenten

Elk kind een boterham (Woerden&Democratie, 6 mei 2022) 2 documenten

Uithuisplaatsingen binnen de jeugdzorg in de gemeente Woerden (Woerden&Democratie, 30 mei 2022) 1 document

Laat de gemeente/het college de inwoners in de kou staan? (Inwonersbelangen, 11 april 2022) 2 documenten

Onderzoek toekomstmogelijkheden Harmelerwaard (Inwonersbelangen, 26 april 2022) 2 documenten

Sportoverleg Woerden (D66, 25 april 2022) 2 documenten

Gebrekkige parkeerautomaten en handhaving werk- en bezorgbusjes (Woerden&Democratie, 4 april 2022) 2 documenten

Uitspraak Raad van State met betrekking tot het windklimaat in bestemmingsplan ‘Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen (Woerden&Democratie, 20 april 2022) 2 documenten

Vergeet de anderen in nood niet (Progressief Woerden, 12 mei 2022) 1 document