Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Het carillon van Woerden (CDA en Progressief Woerden, 5 december 2022) 2 documenten

Winkelcentrum Tournoysveld (VVD, 19 mei 2022) 2 documenten

Binnenkijken bij bewoners voor de WOZ (VVD, 2 juni 2022) 2 documenten

Wat zijn nog verantwoorde risico’s met betrekking tot de Rembrandtbrug? (Inwonersbelangen, 9 mei 2022) 2 documenten

Visie op laadpalen in Woerden (D66, 23 mei 2022) 2 documenten

Status Afwegingskader en RES (VVD, Woerden&Democratie en Inwonersbelangen, 19 mei 2022) 2 documenten

Elk kind een boterham (Woerden&Democratie, 6 mei 2022) 2 documenten

CPO Jong Woerden (CDA, 29 april 2022) 2 documenten

Uithuisplaatsingen binnen de jeugdzorg in de gemeente Woerden (Woerden&Democratie, 30 mei 2022) 1 document

Laat de gemeente/het college de inwoners in de kou staan? (Inwonersbelangen, 11 april 2022) 2 documenten

Onderzoek toekomstmogelijkheden Harmelerwaard (Inwonersbelangen, 26 april 2022) 2 documenten

Sportoverleg Woerden (D66, 25 april 2022) 2 documenten

Gebrekkige parkeerautomaten en handhaving werk- en bezorgbusjes (Woerden&Democratie, 4 april 2022) 2 documenten

Uitspraak Raad van State met betrekking tot het windklimaat in bestemmingsplan ‘Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen (Woerden&Democratie, 20 april 2022) 2 documenten

Vergeet de anderen in nood niet (Progressief Woerden, 12 mei 2022) 1 document

Automaatje (Progressief Woerden, CU-SGP, D66, STERK Woerden, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes, 31 maart 2022) 2 documenten

Stand van zaken paraplubestemmingsplan kleine windmolens (CDA, 7 maart 2022) 2 documenten

Subsidiemogelijkheden energietransitie (CDA, 7 maart 2022) 2 documenten

Waterrijk: Geen gas gebruiken, wel betalen (CU-SGP, 6 april 2022) 1 document

Duurzaamheid gemeentehuis Woerden (Inwonersbelangen, 28 februari 2022) 2 documenten

Verbreding A12 (CDA, 15 februari 2022) 2 documenten

Summiere verspreiding van brief over zoeklocaties windturbines en zonne-energie (LijstvanderDoes, 23 februari 2022) 2 documenten

Eigen bijdrage ‘nieuwe’ cliënten Ferm Werk Light die overgedragen zijn aan Woerden Wijzer (STERK Woerden, 17 februari 2022) 2 documenten

Extra steuntje voor minima bij energiearmoede (Progressief Woerden, 21 februari 2022) 2 documenten

Overlast zwaar bagger verkeer Harmelen (Inwonersbelangen, 2 februari 2022) 2 documenten

Olie-en gaswinning Papekop (STERK Woerden en CDA, 10 februari 2022) 2 documenten

Cijfers Veiligheidsmonitor 2021 in het Schilderskwartier (CDA, 7 februari 2022) 2 documenten

Woerden moet mensen in nood helpen (Progressief Woerden, CU-SGP, D66 en STERK Woerden, 28 februari 2022) 2 documenten

Verwerking van de middelen uit het gemeentefonds voor het jaar 2026 en de programmabegroting 2023 – 2026 (Woerden&Democratie, 25 oktober 2022) 1 document

Investeringsimpuls verkeersveiligheid (D66, 13 juni 2022) 2 documenten

Domper zonder Woerdense dompelbak voorkomen (VVD, 13 juni 2022) 2 documenten

Ruimte voor vluchtelingen (Progressief Woerden, 21 juli 2022) 2 documenten

Bomen- en groenbeleid (Progressief Woerden, 4 juli 2022) 2 documenten

Uitkeren energietoeslag in Woerden (Progressief Woerden, 27 juni 2022) 2 documenten

Windmolens in Woerden? (Inwonersbelangen, 5 september 2022) 1 document

Handen uit de mouwen, nu woningen bouwen (Inwonersbelangen, 15 augustus 2022) 2 documenten

Natuurvriendelijke uitstraling Pionier Zegveld (Inwonersbelangen, 13 juni 2022) 2 documenten

Hoe staat het medio 2022 met de inburgering? (D66, 28 juli 2022) 2 documenten

Zorgen over gebiedsgerichte aanpak (GGA) Nieuwkoop (CDA, 10 juni 2022) 2 documenten

Aanpak Stikstof, wat is het beleid van gemeente Woerden (Inwonersbelangen, 4 juli 2022) 2 documenten

Recente ontwikkelingen nationaal beleid Wonen (D66, 14 juli 2022) 2 documenten

Hoge verkeersdrempel Boerendijk Waardsebaan (Woerden&Democratie, 7 juli 2022) 2 documenten

Inkoop zorg (Progressief Woerden, 18 juli 2022) 2 documenten

Veilige oversteek voor ouderen op de Oudelandseweg (Inwonersbelangen, 26 juli 2022) 2 documenten

Effecten natuurontwikkeling Schraallanden langs de Meije (CDA, 15 augustus 2022) 2 documenten

Hondenstrand recreatieplas Cattenbroek (CDA, 11 juli 2022) 2 documenten

Gaat de helft van de Woerdense kantoren op slot (VVD, 1 september 2022) 2 documenten

Microwoning in Woerdense achtertuin (LijstvanderDoes, 5 september 2022) 2 documenten

Bouwen in Harmelen (LijstvanderDoes, 16 september 2022) 2 documenten

50% van de woningen naar de eigen inwoner (LijstvanderDoes, 16 september 2022) 2 documenten

Worden vluchtelingen en Woerdense inwoners niet onnodig benadeeld (Woerden&Democratie, 1 september 2022) 2 documenten

Bomenaantal loopt steeds verder terug (Inwonersbelangen, 15 augustus 2022) 2 documenten

Kan het nog veiliger op de Beneluxlaan? (Woerden&Democratie, 1 september 2022) 2 documenten

Doelgroepenvervoer (Inwonersbelangen, 30 september 2022) 2 documenten

Verdwijning katten (Splinter, 13 oktober 2022) 2 documenten

Meer regie en kansen voor gemeenten op wonen (D66, 28 september 2022) 2 documenten

Problemen door zwaar vrachtverkeer op de Ambachtsheerelaan in Harmelen (CDA, 16 september 2022) 2 documenten

Schuldenexplosie Woerdense huishoudens (Splinter, 8 september 2022) 2 documenten

Wie draait op voor juridische kosten Oudewater? (Inwonersbelangen, 3 oktober 2022) 2 documenten

Evenementen en omwonenden (Progressief Woerden, 26 september 2022) 2 documenten

Cyberweerbaarheid gemeente Woerden (Splinter, 24 oktober 2022) 2 documenten

Rookvrije generatie (Splinter, 4 oktober 2022) 2 documenten

Zonnepilot in veenweidegebied Kamerik/Kanis (CDA en CU-SGP, 10 oktober 2022) 2 documenten

Verminderen energieverspilling, een zaak van ons allemaal! (Progressief Woerden, 28 november 2022) 1 document

Aanbevelingen vuurwerkoverlast (Splinter, 18 november 2022) 1 document

Hulp aan wijk- en dorpscentra en lokale omroep door oplopende kosten van de energierekening (Inwonersbelangen, 16 september 2022) 2 documenten

Inclusief Sinterklaasfeest in Woerden, niet pas in 2024 (Progressief Woerden, 16 november 2022) 2 documenten

Woerden ook Regenbooggemeente (Progressief Woerden, 27 oktober 2022) 2 documenten

Koeiemart, wat een feest! (Progressief Woerden, 2 november 2022) 2 documenten

Parkeren aan de zuidzijde van het station in Woerden (Woerden&Democratie, 1 december 2022) 2 documenten

Rembrandtbrug, een brug te ver! (Woerden&Democratie, 7 oktober 2022) 2 documenten

Natuur Breudijk Provincie Utrecht (Inwonersbelangen, 14 december 2022) 2 documenten

30 km-zone voor fietsers en voetgangers op de Broerendijk en in de Chrysantstraat (Inwonersbelangen, 7 november 2022) 2 documenten

Aardgasverbruik in aardgasloze wijk (CU-SGP, 4 november 2022) 2 documenten

Tariefsverhogingen (buiten)sportverenigingen (CDA, 20 december 2022) 2 documenten

Openstelling speelterrein Den Oudsten / Hof van Leyland (CDA, 11 januari 2023) 2 documenten

Noodfonds energiearmoede (CDA, 13 december 2022) 2 documenten

D22065190 Memo - Beantwoording artikel 42 vragen (7 juli 2022) 1 document