Politieke avond 13 december 2018 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Themabijeenkomst n.a.v. behandeling motie stimuleringsfonds voor onderzoeksjournalistiek (raadsvergadering 14 juni 2018)

  Uitleg over Leids mediafonds door deskundigen uit Leiden:
  • Aanleiding voor het mediafonds
  • Onderzoeksresultaten
  • Opzetten van het Fonds
  • Het Leids Mediafonds (hoe werkt het en wat zijn de eerste resultaten)
  • Vragen/gesprek

  Sprekers:
  • Dr. Willem Koetsenruijter, onderzoeker Universiteit Leiden
  • Bob Nieman, voorzitter Leids Mediafonds
  • Cor Klein, beleidsmedewerker cultuur gemeente Leiden
  • Annelies Witz, bestuurscommunicatieadviseur gemeente Leiden

  Achtergrondinformatie over het Mediafonds Leiden treft u aan bij de stukken bij dit agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De bespreking is een vervolg op de behandeling van een discussie over de uitgangspunten van juni 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 1

  20.00 Energietransitie

  Raadzaal, Consultatiebijeenkomst
  Nederland wordt verbouwd. De consequenties die de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen teweeg gaat brengen zijn groot. Ons landschap verandert. In de openbare ruimte wordt plaats gemaakt voor elektrische auto’s, meer transformatiehuisjes en buurtbatterijen De bebouwde omgeving gaat van het gas af.

  Aankomende jaren gaan we werken aan een tweetal processen die hier vorm en inhoud aan gaan geven: een afwegingskader voor grootschalige energieopwek en de warmteplannen voor wijken/buurten en dorpen. In de RIB van november over de voortgang van de energietransitie (18R.00748) is de raad geïnformeerd. Graag vernemen wij van de raad wat zij procesmatig belangrijk vinden voor deze twee processen. Welke uitgangspunten wil de raad meegeven? Welke waarden zijn belangrijk bij het betrekken van organisaties en bewoners. Over welke onderwerpen verwacht de raad dat discussies zullen ontstaan? Welke stakeholders nemen we mee?
  De inbreng van de raad is input voor de twee startnotities die voor deze processen worden opgesteld, en in het tweede kwartaal 2019 worden voorgelegd aan de raad.

  Ondertussen zijn bewoners en bedrijven, soms samen met de gemeente, stappen aan het zetten om energie te besparen of om de overstap naar aardgasvrij te maken (bijvoorbeeld Schilderskwartier en Barwoudswaarder). Wat is de rol van de gemeente? Wat ligt op het bordje van bewoners en bedrijven?

  We willen de raad een beeld geven van de twee procesvoorstellen en daarnaast van de Regionale Energie Strategie (RIB. 18R.00623).
  Vervolgens willen we graag in een carrouselvorm
  1. de inbreng van de raad op de twee procesvoorstellen;
  2. de rol van de gemeente en die van bedrijven en bewoners.

  Programma:
  20.00 uur: inleiding op de twee procesvoorstellen en de Regionale Energie Strategie
  20.30 – 20.55 uur: eerste ronde carrousel
  20.55 – 21.20 uur: tweede ronde carrousel
  21.20 – 21.30 uur: korte plenaire terugkoppeling
  vergroten verkleinen laden...
 • Het debat zal betrekking hebben op (het leggen van nieuwe accenten op) de volgende 2 thema’s in relatie tot het ambitiedocument:
  1. de visie op ‘groen’ in de wijk / natuurinclusief bouwen;
  2. de (onderlinge) fasering van het aanleggen van de mobiliteitsinfrastructuur en de bouwwerkzaamheden binnen het plangebied.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college is nu twee jaar bezig om het stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Voortuin van Woerden op te stellen. Dit onderdeel bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. De wethouder, de projectgroep en het consortium willen de raad informeren hoe tot dit plan is gekomen, door middel van een presentatie. Gelet op het feit dat dit de basis vormt voor het op te stellen bestemmingsplan wil het college graag horen hoe de raad tegen het plan aankijkt.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)