Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Politieke avond, 18 oktober 2018 20:00:00

Algemene vergader informatie

Het Beeld over Begroting 2019-2022

Datum:
18 okt. 2018, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (4)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal

Hoofdvergadering

Nader te bepalen

Hoofdvergadering

Commissiekamer

Hoofdvergadering

Nader te bepalen

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Algemene inkomsten (programma 7)

  Algemene Beschouwingen: Financiën (pagina 8)

  Paragrafen:
  1. Lokale heffingen
  2. Verbonden partijen
  3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  4. Bedrijfsvoering
  5. Gebiedsgericht werken
  6. Financiering
  7. Kapitaalgoederen
  8. Grondbeleid

  Bijlagen
  1. Financiële begroting
  2. Investeringsplanning
  3. Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen
  4. Incidentele lasten en baten
  5. EMU-saldo
  6. Balans
  7. Beleidsindicatoren
  8. Bijdrage Oudewater
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen