VergaderingVergadering van Politieke avond
Datum: 18-10-2018 20:00 uur


Raadzaal
14
Nader te bepalen
0
Commissiekamer
20.00 0
21.00 0
22.00 0
Nader te bepalen
0
Raadzaal
20.00 0
21.00 0
22.00 0
Algemene bijlage
concept-besluitenlijst Politieke Avond 18 oktober 2018 (Omgeving en Financiën) (pdf, 210,66 KB)
raadsvoorstel (18R.00564) begroting gemeente Woerden 2019-2022 (pdf, 10,31 MB)
desgewenst betrekken - memo college van B&W (18.021374) aanbieden Staat van Woerden 2018 (pdf, 1,66 MB)
concept-besluitenlijst Politieke Avond 18 oktober 2018 (Samenleving en Bestuur) (pdf, 289,51 KB)