Politieke avond 15 november 2018 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voor dit onderwerp is portefeuillehouder De Weger uitgenodigd.

  Het NIO is de verbinder van unieke Woerdense vrijwilligersorganisaties in de informele ondersteuning, geeft een stem aan signalen vanuit de informele ondersteuning en is pleitbezorger van de toegevoegde maatschappelijke waarde van informele ondersteuning richting gemeente, formele zorgorganisaties en burgers van Woerden. Het NIO heeft afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd. Ook het aantal aangesloten organisaties is flink gegroeid. Daarnaast zijn er vele nieuwe raadsleden plus een nieuwe wethouder. Dit samen vraagt om een hernieuwde kennismaking vanavond tussen het NIO en de gemeenteraad.

  Sprekers:
  Mevrouw (Irene) Domburg, voorzitter NIO en vele organisaties die zich zullen presenteren.
  laden...
 • Het coalitieakkoord heeft mooie ambities voor het Sociaal Domein, zoals:
  - het invoeren van casemanagement
  - betere samenwerking met minder zorgaanbieders
  - werken in wijk
  - betere voorliggende voorzieningen
  - participatie.

  Het college wil de raad goed meenemen in deze belangrijke ontwikkelingen en informeert de raad daarom graag over de voortgang.

  Sprekers:
  - wethouder Noorthoek
  - Hans Witteveen (programmamanager Sociaal Domein)
  - Suzanne van de Gein (senior adviseur Sociaal Beleid)
  - Anniek van der Ploeg (senior adviseur Sociaal Beleid)

  Ter voorbereiding op de bijeenkomst is een raadsinformatiebrief toegevoegd aan dit agendapunt.
  laden...
 • Voor dit onderwerp is portefeuillehouder Becht uitgenodigd.

  Vanavond krijgt u een toelichting over wat de staat van het cultuurbeleid is en welke perspectieven we willen gaan uitwerken in 2019. Daarnaast laten we u zien op welke momenten in het proces u als raad mee kunt doen om tot een gedragen cultuurvisie te komen.

  In 2019 loopt namelijk de cultuurvisie in Woerden af. Deze visie ‘De creatieve stad’ is destijds opgesteld door de grote culturele instellingen zelf en met grote waardering omarmd door de gemeente. Het heeft er toe geleid dat er een nog rijker cultureel aanbod in Woerden en de kleine kernen is, waarbij intensiever wordt samengewerkt om tot mooiere evenementen te komen voor een zo breed mogelijk publiek.

  Op dit moment zijn we de voorbereidingen aan het treffen voor een participatieproces om tot een herijking van de cultuurvisie te komen. Daar willen we u graag bij betrekken.
  Belangrijk aandachtspunt zal zijn hoe we in de toekomst de bibliotheek verbinden met het Sociaal Domein, en daarnaast de manier waarop we cultuur, cultuureducatie en erfgoed laten bijdragen aan talentontwikkeling en een vitale stad met een sterke eigen identiteit. Kortom: de waarde van cultuur in het Sociaal Domein, naast alle creativiteit, levendigheid en cultureel plezier in stad en wijk.

  Spreker:
  Mevrouw (Chantal) Stuart , beleidsadviseur Cultuur
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...