Commissie Ruimte 16 maart 2017 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.

  1. De heer Van der Lee inzake hondenuitrenveld Boekentuin (zie bijlage).
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 9 februari 2017 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het om de volgende verbonden partijen:
  - U10
  - Afvalverwijdering Utrecht (AvU)
  - Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de aanpassingen of toevoegingen ten opzichte van de langetermijnagenda van februari 2017.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.

  Een te doorzoeken, filteren en sorteren versie van de termijnagenda is te vinden via het tabblad 'termijnagenda' op gemeenteraad.woerden.nl
  vergroten verkleinen laden...
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of aan andere leden van de commissie. Beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is het grootst als de vragen minimaal 24 uur van tevoren zijn aangekondigd.

  1. STERK Woerden inzake aanpak ontwikkeling zonnewal Harmelen
  2. CDA inzake stand van zaken Cattenbroekerplas
  3. LijstvanderDoes inzake inzaaien bermen met bloemen
  4. LijstvanderDoes inzake Nationale Boomfeestdag
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling zijn de wethouders Stolk, Ten Hagen en Koster uitgenodigd.

  Insprekers:
  1. Twee bewoners vanuit de wijk Snel en Polanen - Waterrijk
  2. De heer C. Sterk
  3. De heer L. Smit en/of K. van Berk (Het Ouden Huis)
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit onderwerp is op verzoek van de fractie Inwonersbelangen geagendeerd. Het onderwerp heeft eveneens raakpunten met het volgende agendapunt. Voor de behandeling zijn de wethouders Stolk en Ten Hagen uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit onderwerp is op verzoek van de fracties STERK Woerden en Inwonersbelangen geagendeerd. Het onderwerp heeft eveneens raakpunten met het voorgaande agendapunt. Voor de behandeling zijn de wethouders Stolk en Ten Hagen uitgenodigd.

  Insprekers:
  1. Mevrouw K. Markman en de heer M. Riccardi
  2. Mevrouw M. Wigard en de heer R. Bozuwa
  3. Mevrouw en meneer R. Rijneker
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)