Commissie Welzijn 18 januari 2017 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerd of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  laden...
 • De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de commissie Welzijn van 7 december 2016 vast te stellen.
  laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de aanpassingen of toevoegingen ten opzichte van de langetermijnagenda van december 2016.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.
  laden...
 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het om de volgende verbonden partijen:
  - U10
  - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  - Regionaal Historisch Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
  - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden

  Ter kennisname:
  Nieuwsbrief U10 januari 2017
  laden...
 • De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan het college of aan andere leden van de commissie.

  1. CDA - sociale kredietbank
  laden...
 • Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fracties van LijstvanderDoes en Inwonersbelangen naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel Marktverordening in de raadsvergadering van 21 december 2016. De Marktverordening is in deze vergadering vastgesteld, maar gezien de onrust die volgens de genoemde fracties op de markt leeft wensen zij het onderwerp verder te bespreken in de commissiecyclus van januari. Het gaat dan in het bijzonder om het reilen en zeilen rondom de markt, het beheer van de markt en de rol van de marktmeester. Voor de fractie van Inwonersbelangen is daarnaast de beantwoording van vragen door het college over de markt aanleiding tot commissiebespreking.

  Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd.

  Insprekers:
  - Mevrouw R. Janmaat: Werken aan een bestendige toekomst
  - De heer A. Smorenburg: Visie uitvoering streekmarkt
  laden...
 • De raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fractie van Inwonersbelangen. De fractie wenst inhoudelijk te discussiëren over onder andere de minimumomvang en uitbreiding van m² op welke locaties. Het rapport laat zien dat er op redelijk korte termijn veranderingen op stapel staan die vragen om een gedegen afweging. Die wil de fractie graag in de discussie in de commissie brengen.

  Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd.

  Insprekers (bijlagen):
  1. De heer Ter Hark - reactie op inhoudelijke stuk van de analyse van DTNP en eigen onderzoek en de gevolgen voor de supermarktstructuur van Woerden
  2. De heer Konincks - reactie op conclusies uit rapport en regionale (concurrentie)positie
  3. De heer Gerritse - aandacht voor de totaalvisie die de raad ontwikkelt en ontwikkelingen en kansen die gevolgen hebben voor de visie
  4. De heer Stouthart (Stadshart Woerden)
  laden...
 • Voor de behandeling zijn wethouder Koster en wethouder Haring uitgenodigd.

  Wegens tijdsgebrek is dit agendapunt doorgeschoven naar de reserve-avond van 24 januari 2017.
  laden...
 • De brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van Progressief Woerden.

  Deze fractie wil graag van de wethouder vernemen wat er uit het overleg van de afgelopen maanden is gekomen, onder andere gelet op een bericht uit de Woerdense Courant van 8 december 2016 over kansen voor het creëren van nieuwe vormen van technisch onderwijs.

  Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)