Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Er heeft zich één inspreker aangemeld.
  - De heer M.L. Morabit over Pand Hazelaar straat;
  - Mevrouw N. Radovanovic over Pand Hazelaarstraat.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Ruimte op 14 december vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda van de commissie Ruimte van januari vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de recente aanpassingen of toevoegingen.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.

  Een doorzoekbare en doorklikbare versie van de LTA is te vinden via lta.nu/woerden
  vergroten verkleinen laden...
 • 5b

  Hamerstukken

  Raadzaal, Advies uitbrengen aan de raad
  Ter kennisname treft de commissie bij dit agendapunt de stukken aan die zijn doorgeleid naar de raadsvergadering van 20 december.

  - Geen hamerstukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of aan andere leden van de commissie. Beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is het grootst als de vragen minimaal 24 uur van tevoren zijn aangekondigd.

  Er is één rondvraag aangekondigd:
  - Progressief Woerden over gebruik van Molenvlietpark door wielervereniging.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor dit onderwerp is wethouder Ten Hagen uitgenodigd.

  Gevraagd besluit:
  1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van de voorgenomen aankoop van de percelen aan de Van der Valk Boumanlaan te Woerden.
  2. Het benodigde krediet voor de aankoop van de percelen Van der Valk Boumanlaan te voteren (zie geheime bijlagen 1: 17İ.04811 en 2: 17i.020111).
  3. Dit krediet voor 50% te dekken uit de grondexploitatie Snel & Polanen en voor 50% te activeren als materiële activa.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd.

  Op 27 februari 2014 heeft de gemeenteraad het hondenbeleid 2015-2024 voor de Gemeente Woerden vastgesteld en op 1 januari 2015 ging dit beleid in. Na onverwachte onrust rond de implementatie van het beleid is in februari 2016 een tussentijdse evaluatie uitgebracht. Deze evaluatie bevatte een aantal
  aanbevelingen. De Evaluatie Hondenbeleid gemeente Woerden 2016 - juni 2017 bouwt voort op de tussentijdse evaluatie en geeft inzicht in de actuele ontwikkeling op de aanbevelingen, de stand van zaken in de implementatie en het effect van het beleid. Dit is geen eindevaluatie omdat de uitvoering van het hondenbeleid nog loopt.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)