Commissie Middelen 15 november 2016 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerd of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de aanpassingen of toevoegingen ten opzichte van de langetermijnagenda van oktober 2016.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het om de volgende verbonden partijen:
  - U10
  - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  - Regionaal Historisch Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
  - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan het college of aan andere leden van de commissie.

  1. STERK Woerden - openbare WOZ-waarde woningen
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd.

  Het onderwerp is om verschillende redenen geagendeerd voor commissiebespreking. In de annotatie leest u de toelichting hierbij.

  Op 2 november is er een Rib inzake een bestuursovereenkomst regio Utrecht toegevoegd aan de stukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fractie van D66. De motivering van het verzoek is opgenomen in de annotatie.

  Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd.

  Inspreker:
  De heer J. Brandenburg namens Stadshart Woerden
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)