Bijzondere avond 07 november 2019 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Uit de raadsvergadering van 10 oktober 2019:
  "Wethouder De Weger zegt toe voor de verdiepende sessie over inkoop een vervolg-raadsinformatiebrief met de laatste ontwikkelingen rond de (regionale) inkoop toe te sturen. Hij zal zijn collega’s in de regio informeren dat de raad nog zal spreken over de inkoopkaders. In of na de verdiepende sessie kan de vraag worden beantwoord of besluitvorming door de raad gewenst is; daar zal het college aan meewerken. Het college zal de aandachtspunten uit de moties meenemen in de voorbereiding van de verdiepende sessie.

  De moties ‘Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid’, ‘Inkoop (jeugd)zorg en Wmo’ en ‘Waarborgen voor (zorg)personeel bij gunningsprocedures’ worden na de toezeggingen van de wethouder ingetrokken."
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • 1

  20.00 Werkgroep Energiestrategie

  Commissiekamer, Consultatiebijeenkomst
  20.00-2015 uur interferentiegebieden bodemenergie (technische uitleg)
  20.15-21.15 uur participatie bij het afwegingskader duurzame
  laden...
 • Conceptagenda:

  1. Stand van zaken REP en POVI en relatie met de eigen omgevingsvisie (20 minuten)
  2. Beïnvloedingsmomenten REP (lobbyagenda) en de relatie met onze eigen omgevingsvisie (15 minuten)
  3. Participatie Omgevingsvisie totale proces en de betrokkenheid en rol van de raad (20 minuten)
  4. Participatie Waardenkader (onderdeel van de Omgevingsvisie), proces en betrokkenheid van de raad (20 minuten)
  laden...

Downloaden audiofragment(en)