Bijzondere avond 24 mei 2018 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voor dit onderwerp is portefeuillehouder Molkenboer uitgenodigd.

  Het externe onderzoek naar de Koeiemart 2017 liet zien dat er op een aantal fronten verbeteringen noodzakelijk zijn. Het bij het onderzoek behorende evaluatierapport gaf dan ook diverse aanbevelingen. De heer Peter Trommelen projectleider Koeiemart, informeert u vanavond over op welke wijze deze aanbevelingen zijn geïmplementeerd in de nieuwe organisatie van de Koeiemart 2018.
  laden...
 • Korte pauze in verband met het wisselen van de presentaties.
  laden...
 • Voor dit onderwerp is wethouder Ten Hagen uitgenodigd.

  Het college heeft een themabijeenkomst gehad over de toekomst van Stadspoort en de ontwikkelingen met betrekking tot de sociale woningbouw. Deze uitkomsten worden vanavond besproken in het bijzijn van GroenWest om gezamenlijk te brainstormen over de mogelijkheden. Aandachtspunten zijn het gewijzigde draagvlak vanwege de verminderde urgentie van deze locatie en het doorhuisvesten van statushouders naar andere woningen. Verschillende scenario’s worden aan u gepresenteerd door de heer Jan de Boer, programmamanager Statushouders. Daarnaast wordt de link gelegd naar de ontwikkeling van sociale huurwoningen in Woerden.

  GroenWest:
  - mevrouw Lucia Schuddeboom, adviseur beleid GroenWest
  - de heer Rob Meijerink

  Gemeente Woerden:
  - de heer Floris Bots, teammanager Ruimtelijke Beleid en Projecten
  - mevrouw Natalie Bink, beleidsadviseur Wonen
  laden...
 • laden...
 • laden...