Vergaderingen Begrotingscommissie op 12 oktober 2017

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.