Vergaderingen

Op deze pagina kunt u alle vergaderingen bekijken van de gemeenteraad. De vergaderingen beginnen doorgaans om 20:00 uur in de raadzaal of de commissiekamer van het gemeentehuis aan de Blekerijlaan 14. De vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk, tenzij anders vermeld.

De agenda's van de vergaderingen worden ongeveer een week voor de vergaderdatum met de achterliggende stukken gepubliceerd op deze website.

U kunt zowel de komende vergaderingen als de reeds gehouden vergaderingen per bestuursorgaan bekijken. Van elke raadsvergadering wordt een besluitenlijst opgesteld en een audio- of videoverslag gemaakt.

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen