Collegebesluiten

Op deze pagina kunt u de collegebesluiten en achterliggende stukken die ten grondslag liggen aan de collegebesluiten, inzien. Houd er rekening mee dat de achterliggende stukken pas zijn in te zien op het moment dat het College de besluitenlijst van de desbetreffende vergadering heeft vastgesteld.

Het College vergadert een maal per week. Doorgaans wordt in de volgende vergadering de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld.

Klik hier voor de besluitenlijsten en achterliggende stukken.