Overzicht Stukken van college aan raad

Hieronder vindt u de stukken die het college aan de raad heeft gestuurd, met uitzondering van de antwoorden op schriftelijke vragen. Deze staan bij de pagina schriftelijke vragen. Klik hier voor een overzicht van collegebesluiten.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (23)

Exporteren naar

PDF Excel

D21012711 Raadsinformatiebrief | Besluit ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht te vernieuwen

D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf PDF, 692.06 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
31-03-2021 16:28
Zichtbaarheid
Openbaar

D21013430 Raadsinformatiebrief | Concept-jaarrekening 2020 Afvalverwijdering Utrecht

D21013430-Raadsinformatiebrief-Concept-jaarrekening-2020-Afvalverwijdering-Utrecht.pdf PDF, 1.09 MB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
31-03-2021 16:02
Zichtbaarheid
Openbaar

D21012374 Raadsinformatiebrief | Aanpak en voortgang van de afwikkeling van de toeslagenaffaire

D21012374-Raadsinformatiebrief-Aanpak-en-voortgang-van-de-afwikkeling-van-de-toeslagenaffaire.pdf PDF, 260.22 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
31-03-2021 15:56
Zichtbaarheid
Openbaar

D21012236 Raadsinformatiebrief | VTH Jaarverslag 2020, uitvoeringsprogramma 2021 en beoordeling omgevingsrecht 2019-2020

D21012236-Raadsinformatiebrief-VTH-Jaarverslag-2020-uitvoeringsprogramma-2021-en-beoordeling-omgevingsrecht-2019-2020.pdf PDF, 4.43 MB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
31-03-2021 12:04
Zichtbaarheid
Openbaar

D21014765 Raadsinformatiebrief | Collegeadvies initiatiefvoorstel CDA - Grip op IBOR

D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf PDF, 308.79 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Betrekken bij Politieke Avond 1 april 2021

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-03-2021
Laatst gewijzigd
30-03-2021 16:25
Zichtbaarheid
Openbaar

D21012638 Raadsvoorstel | Bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

D21012638-RV-Bestemmingsplan-Uitbreiding-winkelcentrum-Snel-en-Polanen.pdf PDF, 136.83 MB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Geagendeerd op Politieke avond van 15 april

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-03-2021
Laatst gewijzigd
30-03-2021 12:58
Zichtbaarheid
Openbaar

D21012499 Raadsvoorstel | Bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied)

D21012499-RV-Bestemmingsplan-Snellerpoort-Woerden-woongebied.pdf PDF, 133.5 MB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Geagendeerd op Politieke avond van 15 april

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-03-2021
Laatst gewijzigd
30-03-2021 12:58
Zichtbaarheid
Openbaar

D21013457 Raadsinformatiebrief | Voortgangsrapportage gemeentelijke inzet corona-crisis tot en met maart 2021

D21013457-Raadsinformatiebrief-Voortgangsrapportage-gemeentelijke-inzet-corona-crisis-tm-maart-2021.pdf PDF, 686.45 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-03-2021
Laatst gewijzigd
29-03-2021 11:52
Zichtbaarheid
Openbaar

D21010327 Raadsinformatiebrief | Inrichting participatieproces Warmtevisie Woerden

D21010327-Raadsinformatiebrief-Inrichting-participatieproces-Warmtevisie-Woerden.pdf PDF, 903.97 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-03-2021
Laatst gewijzigd
24-03-2021 15:35
Zichtbaarheid
Openbaar

D21012105 Raadsinformatiebrief | Concept-afwegingskader grootschalige duurzame energie vrijgegeven voor schriftelijke reactieronde

D21012105-Raadsinformatiebrief-Concept-Afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie-vrijgegeven-voor-schriftelijke-reactieronde.pdf PDF, 7.93 MB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-03-2021
Laatst gewijzigd
22-03-2021 13:22
Zichtbaarheid
Openbaar