Overzicht Stukken van college aan raad

Hieronder vindt u de stukken die het college aan de raad heeft gestuurd, met uitzondering van de antwoorden op schriftelijke vragen. Deze staan bij de pagina schriftelijke vragen. Klik hier voor een overzicht van collegebesluiten.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (18)

Exporteren naar

PDF Excel

18R.00022 Raadsinformatiebrief | Voortgang samenwerking Oudewater en Woerden op basis van partnerschap

18r-00022-rib-inzake-voortgang-samenwerking-oudewater-en-woerden-op-basis-van-partnerschap-merged.pdf PDF, 1.11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-01-2018
Laatst gewijzigd
08-10-2020 11:59
Zichtbaarheid
Openbaar

18R.00053 Beantwoording vragen commissie Middelen | Zaakgericht werken

18r-00053-beantwoording-vragen-vanuit-cie-middelen-dd-16-jan-inzake-zaakgericht-werken.pdf PDF, 201.03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-01-2018
Laatst gewijzigd
12-10-2020 20:05
Zichtbaarheid
Openbaar

17R.01073 Raadsinformatiebrief | Stand van zaken bomen Burgemeester H.G. van Kempensingel in Woerden en bomen in de Molenbuurt te Harmelen

17r-01073-rib-stand-van-zaken-bomen-burg-h-g-van-kempensingel-in-woerden-en-bomen-in-de-molenbuurt-harmelen.pdf PDF, 696.6 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-01-2018
Laatst gewijzigd
08-10-2020 12:22
Zichtbaarheid
Openbaar

18R.00013 Raadsvoorstel | Zienswijze kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

18r-00013-rv-zienswijze-kadernota-2019-veiligheidsregio-utrecht-merged.pdf PDF, 8.14 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-01-2018
Laatst gewijzigd
08-10-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

17R.00953 Raadsvoorstel | Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen gemeente Woerden 2018-2030

17r-00953-rv-herstructureringsprogramma-bedrijventerreinen-gemeente-woerden-2018-2030-merged.pdf PDF, 2.75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-01-2018
Laatst gewijzigd
08-10-2020 16:37
Zichtbaarheid
Openbaar

17R.00979 Raadsvoorstel | Wijziging GR AVU als gevolg van gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en benoemen (plaatsvervangend-) lid algemeen bestuur AVU

17r-00979-rv-wijziging-gr-avu-agv-gewijzigde-wet-gr-en-benoemen-plaatsvervangend-lid-algemeen-bestuur-avu-merged.pdf PDF, 1.07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-01-2018
Laatst gewijzigd
12-10-2020 20:04
Zichtbaarheid
Openbaar

17R.00936 Raadsinformatiebrief | Rapport 'Wonen met zorg, analyse vraag en aanbod, kansen en knelpunten'

17r-00936-rib-rapport-wonen-met-zorg-analyse-vraag-en-aanbod-kansen-en-knelpunten-merged.pdf PDF, 1.05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-01-2018
Laatst gewijzigd
08-10-2020 16:30
Zichtbaarheid
Openbaar

17R.101077 Raadsinformatiebrief | Toekomstige ontwikkelingen Stichting Welzijn Woerden

17r-101077-rib-toekomstige-ontwikkelingen-stichting-welzijn-woerden-merged.pdf PDF, 1.48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-01-2018
Laatst gewijzigd
08-10-2020 11:51
Zichtbaarheid
Openbaar

18R.0007 Raadsinformatiebrief | Prioritering uitgaven budget onderwijskeuzes

18r-0007-rib-prioritering-uitgaven-budget-onderwijskeuzes.pdf PDF, 1.21 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-01-2018
Laatst gewijzigd
08-10-2020 11:56
Zichtbaarheid
Openbaar

18R.00020 Raadsinformatiebrief | Bestuurlijke reactie van college op toezichtsbrief provincie Utrecht (begroting 2018)

18r-00020-rib-reactie-college-op-toezichtsbrief-provincie-utrecht-begroting-2018-merged.pdf PDF, 835.27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-01-2018
Laatst gewijzigd
08-10-2020 16:32
Zichtbaarheid
Openbaar