Overzicht Stukken van college aan raad

Hieronder vindt u de stukken die het college aan de raad heeft gestuurd, met uitzondering van de antwoorden op schriftelijke vragen. Deze staan bij de pagina schriftelijke vragen. Klik hier voor een overzicht van collegebesluiten.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (17)

Exporteren naar

PDF Excel

17.001531 Brief wethouder Haring | Verzoek ontheffing vereiste om in gemeente Woerden te wonen

17-001531-brief-wethouder-haring-inzake-verzoek-ontheffing-vereiste-om-in-gemeente-woerden-te-wonen.pdf PDF, 473.1 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2017
Laatst gewijzigd
26-10-2020 16:56
Zichtbaarheid
Openbaar

16R.00741 Raadsinformatiebrief | Voortgang voorbereiding nieuwbouw scholencluster Kamerik en herinrichting sportterrein VV Kamerik

16r-00741-rib-voortgang-voorbereiding-nieuwbouw-scholencluster-kamerik-en-herinrichting-sportterrein-vv-kamerik-merged.pdf PDF, 2.35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2017
Laatst gewijzigd
26-10-2020 16:56
Zichtbaarheid
Openbaar

17R.00051 Raadsinformatiebrief | Bewoners consulteren over concept uitvoeringsplan Spelen 2017-2019

17r-00051-rib-bewoners-consulteren-over-concept-uitvoeringsplan-spelen-2017-2019-merged.pdf PDF, 8.24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-01-2017
Laatst gewijzigd
26-10-2020 16:59
Zichtbaarheid
Openbaar

16R.00807 Raadsvoorstel | Aanpassing vlag gemeente Woerden

16r-00807-rv-aanpassing-vlag-gemeente-woerden-merged.pdf PDF, 375.83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-01-2017
Laatst gewijzigd
26-10-2020 16:57
Zichtbaarheid
Openbaar

17R.00003 Raadsinformatiebrief | Rinanciële voordelige afwijkingen t.o.v. begroting 2016 van diverse posten (boven de 100.000 euro)

17r-00003-rib-financiele-voordelige-afwijkingen-tov-begroting-2016-van-diverse-posten-boven-de-100-000-euro.pdf PDF, 1.01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-01-2017
Laatst gewijzigd
26-10-2020 16:59
Zichtbaarheid
Openbaar

17U.02349 Vertragingsbericht van college van B&W | Uitstel beantwoording artikel 40 vragen van het CDA inzake herontwikkeling Brediusboerderij

17R.00032 Raadsinformatiebrief | Procesvoortgang verkeersvisie en vervolg afspraken werkgroep

17r-00032-rib-procesvoortgang-verkeersvisie-en-vervolg-afspraken-werkgroep-merged.pdf PDF, 914.78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-01-2017
Laatst gewijzigd
26-10-2020 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

17R.00005 Raadsinformatiebrief | Plan van aanpak personen met verward gedrag

17r-00005-rib-plan-van-aanpak-personen-met-verward-gedrag-merged.pdf PDF, 3.07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-01-2017
Laatst gewijzigd
26-10-2020 17:06
Zichtbaarheid
Openbaar

16R.00813 Raadsinformatiebrief | Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense samenleving

16r-00813-rib-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-woerdense-samenleving-merged.pdf PDF, 8.88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
20-01-2017
Laatst gewijzigd
26-10-2020 17:08
Zichtbaarheid
Openbaar

17R.00024 Raadsinformatiebrief | Kaderbrief Ferm Werk 2018

17r-00024-rib-kaderbrief-ferm-werk-2018-merged.pdf PDF, 1.73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
20-01-2017
Laatst gewijzigd
26-10-2020 17:09
Zichtbaarheid
Openbaar