Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
30-06-2020 20.012611 Brief voorzitter VRU inzake samenwerking tijdens de corona-periode
Voor kennisgeving aannemen
30-06-2020 20.012599 brief NMU inzake herstel na corona
Voor kennisgeving aannemen
29-06-2020 20.012593 Art. 42-vragen Inwonersbelangen inzake Burgerinitiatief versus nieuwbouw en beperkt aantal betrokken Inwoners
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
29-06-2020 20R.00659 RIB inzake Uitkomsten bestuurlijk overleg motorverbod de Meije
Voor kennisgeving aannemen
29-06-2020 20.012535 VNG Ledenbrief inzake nieuwsbrief coronacrisis nr 13
Voor kennisgeving aannemen
26-06-2020 20r.00654 Raadsvoorstel inzake Jaarstukken 2019
Betrekken bij Politieke avond van 2 juli
26-06-2020 20.012419 VNG Ledenbrief inzake Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld
Voor kennisgeving aannemen
25-06-2020 20.011889 RIB inzake intentieovereenkomst fiets U16 Provincie Utrecht
Voor kennisgeving aannemen
25-06-2020 20r.00581 RIB inzake betaald parkeren en vergunningen op Defensie-eiland
Voor kennisgeving aannemen
24-06-2020 20r.00658 RIB inzake hernieuwd bestuursconvenant U10
Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 79 documenten)