Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
28-05-2020 20.010630 Art. 42-vragen Fractie Bakker inzake procyclisch of anticyclisch de crisis uit?
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
28-05-2020 20r.00483 RIB inzake gevolgen corona voor regionale energiestrategie en afwegingskader grootschalige duurzame energie
Voor kennisgeving aannemen
28-05-2020 20.010540 VNG Ledenbrief inzake handvatten voor de uitvoering van de Archiefwet
Voor kennisgeving aannemen
27-05-2020 20.010452 Afschrift brief Provinciale Staten van Utrecht aan Ministerie van Justitie en Veiligheid inzale situatie alleenstaande minderjarige vluchtelingen
Voor kennisgeving aannemen
27-05-2020 20r.00466 RIB inzake Meerjarig Onderhoudsprogramma (mop) 2020-2023 openbare ruimte - versie voor strategische heroriëntatie
Voor kennisgeving aannemen
27-05-2020 20r.00570 RIB inzake bestuursovereenkomst en planning Wet inburgering U-16 regio
Voor kennisgeving aannemen
27-05-2020 20r.00527 RIB inzake beantwoording Art. 42-vragen Fractie Bakker inzake openbaarheid nevenfuncties en politieke kleur ambtenaren en externen
Voor kennisgeving aannemen
27-05-2020 20r.00534 RIB inzake beantwoording Art. 42-vragen Fractie Bakker inzake bestrijding van het Coronavirus en de (grond)wet
Voor kennisgeving aannemen
27-05-2020 20r.00550 RIB inzake beantwoording Art. 42-vragen VVD inzake horeca in de anderhalvemetersamenleving
Voor kennisgeving aannemen
25-05-2020 20.010281 Art. 42-vragen SP inzake ventilatie gemeentehuis Woerden in het kader van het nieuwe Coronavirus
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 63 documenten)