Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
30-04-2020 20r.00422 Raadsinformatiebrief inzake voorziening pensioenen (oud-) wethouders jaarrekening 2019
Voor kennisgeving aannemen
30-04-2020 20r.00442 Raadsinformatiebrief beantwoording art. 42 vragen Progressief Woerden inzake verstening van de schoolomgeving
Voor kennisgeving aannemen
29-04-2020 20.008668 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk inzake zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Barwoutswaarder Achter 97
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
29-04-2020 20r.00464 Raadsinformatiebrief beantwoording art. 42 vragen SP inzake de noodzaak van extra ondersteuning inwoners vanwege de coronacrisis
Voor kennisgeving aannemen
29-04-2020 Voorzitter Veiligheidsregio Utrecht inzake nieuwe noodverordening COVID-19
Voor kennisgeving aannemen
29-04-2020 20r.00392 Raadsinformatiebrief beantwoording art. 42 vragen VVD inzake zorgen over overdracht Cattenbroekerplas
Voor kennisgeving aannemen
28-04-2020 20.008434 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden inzake omgevingsagenda Lopikerwaard
Desgewenst betrekken bij politieke avond van 14 mei
28-04-2020 20.008647 Art. 42 vragen Inwonersbelangen inzake communiceren we nog met elkaar?
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
28-04-2020 20.008388 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard inzake begroting 2021
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
28-04-2020 20r.00410 Raadsinformatiebrief inzake handhaven besluit niet afsluiten Torenvalk te Harmelen
Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 54 documenten)