Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
31-03-2020 20.006706 Initiatiefvoorstel CDA inzake beleidskader kleine windmolens in Gemeente Woerden
Doorgeleiden naar agendacommissie
30-03-2020 20u.05706 Rekenkamercommissie Woerden inzake jaarverslag 2019 en jaarplan 2020
Doorgeleiden naar agendacommissie
30-03-2020 20.006437 Burgerbrief inzake ontwikkeling stationsgebied
Ter afdoening in handen stellen van het college
26-03-2020 20r.00101 Raadsvoorstel inzake aanvullende kredietaanvraag ontsluiting Harmelerwaard
Doorgeleiden naar agendacommissie
26-03-2020 20.006117 Bouwend Nederland inzake invloed corona op bouw- en infrasector
Ter afdoening in handen stellen van het college
26-03-2020 20.006369 Platform Slappe Bodem inzake nieuwsbrief maart
Voor kennisgeving aannemen
26-03-2020 20r.00002 Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken project ontsluiting Harmelerwaard
Voor kennisgeving aannemen
25-03-2020 20r.00315 Raadsvoorstel inzake ontwerp van de Regionale Energiestrategie met concept-bod
Doorgeleiden naar agendacommissie
25-03-2020 20r.00282 Raadsinformatiebrief beantwoording art. 42 vragen CDA inzake initiatief voor zonnepanelen op sloten in Kamerik
Voor kennisgeving aannemen
25-03-2020 20r.00283 Raadsinformatiebrief beantwoording art. 42 vragen Progressief Woerden inzake containertuintjes
Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 78 documenten)