Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
27-02-2020 20.003746 Burgerbrief inzake inrichting Meijegraslanden, n.a.v. bijeenkomst 19 febr
Ter afdoening in handen stellen van het college
27-02-2020 20.003816 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake woningnood en voorsprong huisvesting vergunninghouders
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
27-02-2020 20.003752 Art. 42 vragen CDA inzake binnenhalen Europese, landelijke en provinciale subsidies
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
27-02-2020 20.003744 Art. 42 vragen LijstvanderDoes inzake toename geluidshinder bewoners Essenlaan
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
26-02-2020 20.003546 ODB-team inzake tussenfase Rembrandtbrug en vervolg ODB-team
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
26-02-2020 20u.02393 Aankondiging rekenkameronderzoek duurzaam inkopen
Voor kennisgeving aannemen
25-02-2020 20.003529 Burgerbrief inzake leefklimaat in Harmelen
Ter afdoening in handen stellen van het college
25-02-2020 20.003580 Burgerbrief inzake reactie op 20u.02669 inzake voortgang onderzoek brug Woerden-West (zeven keer ingediend door inwoners)
Ter afdoening in handen stellen van het college
25-02-2020 20.003566 Provincie Utrecht inzake afschrift toezichtbrief huisvesting vergunninghouders, tweede helft 2019
Ter afdoening in handen stellen van het college
25-02-2020 20.003557 Raad van State inzake beroepsprocedure bestemmingsplan De Pionier
Ter afdoening in handen stellen van het college

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 70 documenten)