Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
30-01-2020 20r.00055 Raadsvoorstel inzake notitie investeringsplanning
Doorgeleiden naar de agendacommissie en behandelen tijdens auditcommissie van 5 februari
30-01-2020 20r.00016 raadsvoorstel inzake nota financiële sturing 2020
Doorgeleiden naar de agendacommissie en behandelen tijdens auditcommissie van 5 februari
30-01-2020 20.001973 Art. 42 vragen Progressief Woerden inzake doelgroepenvervoer
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
30-01-2020 20r.00030 Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken vergoeding kosten tijdelijke huisvesting Margrietschool (Alpenstraat)
Voor kennisgeving aannemen
29-01-2020 20r.00028 Raadsvoorstel inzake inkoopkaders jeugdhulp en Wmo
Doorgeleiden naar agendacommissie
29-01-2020 19r.01053 Raadsvoorstel inzake zienswijze concept kaderbrief GGDrU 2021
Doorgeleiden naar agendacommissie
29-01-2020 20.001064 Burgerbrief inzake reactie tussenrapportage schuifruimte
Ter afdoening in handen stellen van het college
29-01-2020 20r.00035 Raadsinformatiebrief inzake de voortuin van Woerden
Voor kennisgeving aannemen
29-01-2020 20r.00013 Raadsinformatiebrief beantwoording art. 42 vragen D66 inzake scholen met een moestuin
Voor kennisgeving aannemen
29-01-2020 20r.00042 Raadsinformatiebrief inzake visie en uitnodigingskader energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 76 documenten)