Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
31-01-2019 19r.00064 rv wijziging bestuurlijke vertegenwoordiging in bestuur van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap stichtse groenlanden
Behandelen in de raadsvergadering van 14 februari 2019 (hamerstuk)
31-01-2019 19r.00001 rv naamgeving stadhuis wordt gemeentehuis
Behandelen in de raadsvergadering van 14 februari 2019 (hamerstuk)
31-01-2019 19r.00036 rv zienswijze op kaderbrief ggdru 2020
Behandelen in de raadsvergadering van 14 februari 2019 (hamerstuk)
31-01-2019 18r.00711 rv wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning woerden 2015
Behandelen op de Politieke Avond van 28 maart 2019
31-01-2019 19r.00044 rib herijking woonvisie 2019-2024
Desgewenst betrekken bij vervolg Jaargesprek Wonen (Politieke Avond 7 februari)
31-01-2019 19r.00063 rib beantwoording art. 42-vragen inzake regeldruk bij ondernemers (gemeentelijke mkb-toets)
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
31-01-2019 19.001984 zienswijze inzake voornemen weigering verklaring van geen bedenkingen meije
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
31-01-2019 19.001945 art. 42 vragen fractie bakker inzake vertraging uitbreiding bedrijventerreinen door ontbreken milieurapport
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
31-01-2019 19.002028 zienswijze voortuin ii
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
31-01-2019 19.002002 zienswijze voortuin ii
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 124 documenten)