Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
31-01-2018 18.001669 mailwisseling burger inzake verzoek reactie / gesprek wethouder m.b.t. bomenkap Burgemeester H.G. van Kempensingel te Woerden
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W
31-01-2018 18.001514 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de VVD inzake verkeersveiligheid Harmelerwaard
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
31-01-2018 18.001726 schriftelijke vragen ex artikel 40 van D66 inzake neveneffecten succesvolle PDM inzameling
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
31-01-2018 18.001614 Van Leijen Overheidsrecht inzake participatieverzoek en voorstel bewoners m.b.t. nieuwbouwplannen Willem Alexanderlaan te Harmelen
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
31-01-2018 18.001694 Stichting Magisterium inzake aanvraag verzoek opname basisschool Magisterium op plan van scholen artikel 73 e.v. Wet op Primair Onderwijs (WPO).
Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad infomeren (notariƫle akte op te vragen bij de griffie)
25-01-2018 18.001300 brief Ferm Werk inzake uitspraak zaak Drentse SW bedrijf Alescon
Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen (op verzoek van wethouder Koster aangeboden aan de raad)
25-01-2018 18.001117 stichting burger inzake raadplegend referendum 'Sleepwet' (WiV) en veiligheidsdebat
Cie.Middelen - Overlaten aan individuele fracties / politieke partijen
24-01-2018 18r.00022 rib inzake voortgang samenwerking Oudewater en Woerden op basis van partnerschap
Behandelen in beeldvormende bijeenkomst in april 2018, nader te bepalen (Agenderingsverzoek CU-SGP)
24-01-2018 18r.00053 beantwoording vragen vanuit commissie Middelen d.d. 16 januari inzake zaakgericht werken
Cie. Middelen - Betrekken bij agendapunt 8 in de raadsvergadering van 25 januari 2018
24-01-2018 18.001242 rib van Recreatieschap Stichtse Groenlanden inzake traject strategische keuzes en kadernota 2019-2022
Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 55 documenten)