Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
31-01-2017 17.001316 evaluatie U10 2015-2016
Cie Middelen - Desgewenst betrekken bij agendapunt Verbonden Partijen in de eerstvolgende commissiecyclus
31-01-2017 17.001469 LOGA inzake aanvulling op nagekomen aanpassingen CAR UWO a.g.v. IKB (Individueel Keuzebudget)
Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen
31-01-2017 17.001851 burgerbrief klacht over enquête kavelpad
Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering van 16 maart 2017 (Agenderingsverzoek Inwonersbelangen)
31-01-2017 17.001860 burgerbrief inzake plaatsing UMTS mast op appartementengebouw locatie Bakboordlaan te Woerden
Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering van 16 maart 2017 (Agenderingsverzoek Inwonersbelangen)
30-01-2017 17.001531 brief wethouder Haring inzake verzoek ontheffing vereiste om in gemeente Woerden te wonen
Cie. Middelen - agenderen aan de hand van een raadsvoorstel in de raadsvergadering van 23 februari 2017
30-01-2017 17u.02556 aanmelding fractieassistent L.M. (Lotte) Ruyten van STERK Woerden
Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen
30-01-2017 16r.00741 rib voortgang voorbereiding nieuwbouw scholencluster Kamerik en herinrichting sportterrein VV Kamerik
Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen
26-01-2017 17i.00252 Mazars inzake management letter gemeente Woerden 2016
Cie. Middelen - Behandeld in de Auditcommissie van 24 januari 2017
26-01-2017 17r.00051 rib bewoners consulteren over concept uitvoeringsplan Spelen 2017-2019
Cie. Middelen - behandelen in de vergadering van 14 maart 2017 (agenderingsverzoek CDA)
26-01-2017 16r.00807 rv aanpassing vlag gemeente Woerden
Cie. Middelen - Hamerstuk in de raadsvergadering van 23 februari 2017

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 71 documenten)