Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (53)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16r.00580 rib aanvullende informatie op raadsvoorstel 16r.00355 inzake proef parkeren

16r-00580-rib-aanvullende-informatie-op-raadsvoorstel-16r-00355-inzake-proef-parkeren-merged.pdf PDF, 258.2 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 13:45
Zichtbaarheid
Openbaar

16.020816 VNG ledenbrief inzake modelverordening ex artikel 212 Gemeentewet

16-020816-vng-ledenbrief-inzake-modelverordening-ex-artikel-212-gemeentewet.pdf PDF, 357.35 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 11:34
Zichtbaarheid
Openbaar

16.020866 VNG ledenbrief reactie op de Rijksbegroting 2017

16-020866-vng-ledenbrief-reactie-op-de-rijksbegroting-2017.pdf PDF, 995.02 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 15:05
Zichtbaarheid
Openbaar

16.020821 POVW brief inzake Verkeersvisie 2030 (excl. bijlage met handtekeningen)

brief-verkeersvisie-2030-27-09-2016.pdf PDF, 3.18 MB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 19:35
Zichtbaarheid
Openbaar

16.020588 schriftelijke vragen ex art 40 RvO van D66 inzake moderne ontwikkeling Snellerpoort

16-020588-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-van-d66-inzake-moderne-ontwikkeling-snellerpoort.pdf PDF, 715.58 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 11:40
Zichtbaarheid
Openbaar

16.020477 motie De Fryske Marren inzake 'controle op controle' accountants i.g.v. verbonden partijen

16-020477-motie-de-fryske-marren-inzake-controle-op-controle-accountants-i-g-v-verbonden-partijen.pdf PDF, 155.16 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2016
Laatst gewijzigd
28-09-2016 16:18
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00574 aangepast rv vaststellen (nieuwe) jaarrekening 2015 inclusief erratum, controleverklaring, accountantsverslag en bestuurlijke reactie

16r.00565 rib inzake voortgang Het Nieuwe Inzamelen

16r-00565-rib-inzake-voortgang-het-nieuwe-inzamelen.pdf PDF, 1.25 MB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2016
Laatst gewijzigd
28-09-2016 16:41
Zichtbaarheid
Openbaar

16.020508 verzoek ODRU tot zienswijze (ontwerp)kadernota 2018

16-020508-verzoek-odru-tot-zienswijze-ontwerp-kadernota-2018.pdf PDF, 6.46 MB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2016
Laatst gewijzigd
28-09-2016 16:38
Zichtbaarheid
Openbaar

16U.21556 brief uitstel beantwoording artikel 40-vragen Progressief Woerden inzake opslagterrein Kromwijkerdijk

16u-21556-brief-uitstel-beantw-art-40-vragen-progressief-woerden-inzake-opslagterrein-kromwijkerdijk.pdf PDF, 357.38 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2016
Laatst gewijzigd
28-09-2016 17:16
Zichtbaarheid
Openbaar