Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (36)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16r.00526 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 van D66 RvO inzake ontwikkeling 'De kloppende binnenstad'

16r-00526-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-d66-rvo-inzake-ontwikkeling-de-kloppende-binnenstad-merged.pdf PDF, 922.54 KB

Metadata

Publicatie datum
31-08-2016
Laatst gewijzigd
31-08-2016 16:40
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00544 rib beantwoording schriftelijke ex artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake noodzaak van een asielzoekerscentrum (AZC) in Woerden

16.018905 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van Inwonersbelangen inzake schade aan woningen n.a.v. reconstructie Dorpsstraat te Harmelen

16r.00540 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 vragen RvO van D66 inzake De Wasserij op het Defensie-eiland

16r-00540-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-van-d66-inz-de-wasserij-op-het-defensie-eiland-merged.pdf PDF, 622.45 KB

Metadata

Publicatie datum
31-08-2016
Laatst gewijzigd
31-08-2016 15:35
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00506 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van Inwonersbelangen inzake beleid ten aanzien van inwonersverzoeken

16r.00509 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het CDA inzake definitieve afsluiting Groenendaal te Harmelen

16r-00509-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-definitieve-afsluiting-groenendaal-merged.pdf PDF, 672.14 KB

Metadata

Publicatie datum
31-08-2016
Laatst gewijzigd
31-08-2016 15:13
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00507 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van inwonersbelangen inzake opvolging advies Veilig Verkeer Nederland

16r.00519 rv wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU (2e besluitvormingsronde)

16r-00519-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-ggdru-2e-besluitvormingsronde-merged.pdf PDF, 764.65 KB

Metadata

Publicatie datum
31-08-2016
Laatst gewijzigd
31-08-2016 16:10
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00511 rib kwartaalrapportage Q2 2016 Ferm Werk

16r-00511-rib-kwartaalrapportage-q2-2016-ferm-werk-merged.pdf PDF, 8.33 MB

Metadata

Publicatie datum
31-08-2016
Laatst gewijzigd
31-08-2016 15:18
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00517 rib gemeentelijke participatiebudget 2016

16r-00517-rib-gemeentelijke-participatiebudget-2016.pdf PDF, 1.98 MB

Metadata

Publicatie datum
31-08-2016
Laatst gewijzigd
31-08-2016 15:19
Zichtbaarheid
Openbaar