Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (59)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16.016676 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van ChristenUnie/SGP inzake passend onderwijs (vervolg)

16-016676-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-passend-onderwijs-vervolg-merged.pdf PDF, 269.63 KB

Metadata

Publicatie datum
29-07-2016
Laatst gewijzigd
29-07-2016 12:41
Zichtbaarheid
Openbaar

16.016683 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van D66 en ChristenUnie/SGP inzake tussenrapportage pilot Integraal Persoonsgebonden Budget (IPGB)

16-016683-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-en-cusgp-inz-tussenrapportage-pilot-ipgb-merged.pdf PDF, 296.29 KB

Metadata

Publicatie datum
29-07-2016
Laatst gewijzigd
29-07-2016 12:38
Zichtbaarheid
Openbaar

16.016605 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het CDA inzake definitieve afsluiting Groenendaal te Harmelen

16-016605-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-definitieve-afsluiting-groenendaal-merged.pdf PDF, 271.67 KB

Metadata

Publicatie datum
28-07-2016
Laatst gewijzigd
28-07-2016 15:52
Zichtbaarheid
Openbaar

16.016213 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van inwonersbelangen inzake watervervuiling wijkpark Molenvliet

16-016213-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-watervervuiling-wijkpark-molenvliet-merged.pdf PDF, 258.56 KB

Metadata

Publicatie datum
27-07-2016
Laatst gewijzigd
27-07-2016 15:30
Zichtbaarheid
Openbaar

16.016378 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake handhaving alcoholverkoop woerden onder 18 jaar (vervolg vragen)

16.016214 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van Inwonersbelangen inzake opvolging advies VVN Harmelen

16-016214-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-inwonersbelangen-inz-opvolging-advies-vvn-harmelen-merged.pdf PDF, 259.03 KB

Metadata

Publicatie datum
25-07-2016
Laatst gewijzigd
25-07-2016 15:17
Zichtbaarheid
Openbaar

16.016014 burgerbrief vraag over werkzaamheden graspad Raadhuislaan te Harmelen nav publicatie infopagina Woerdense Courant dd 13 juli 2016

16-016014-burgerbrief-vraag-over-werkzaamheden-graspad-raadhuislaan-harmelen-nav-publicatie-infopagina-wc-dd-13-juli.pdf PDF, 6.35 KB

Metadata

Publicatie datum
22-07-2016
Laatst gewijzigd
22-07-2016 11:52
Zichtbaarheid
Openbaar

16.016064 burgerbrief aanvulling en verzoek om oplossing inzake inrichting groenvoorziening / speelplek Ribeslaan

16-016064-burgerbrief-aanvulling-en-verzoek-om-oplossing-inz-inrichting-groenvoorziening-ribeslaan.pdf PDF, 2.58 MB

Metadata

Publicatie datum
22-07-2016
Laatst gewijzigd
22-07-2016 10:55
Zichtbaarheid
Openbaar

16.016169 Advocatenkantoor Van den Heerik inzake laatste termijn mbt herstellen / aanpassen bestemmingsplan tbv Meije 300

16-016169-advocatenkantoor-van-den-heerik-inz-laatste-termijn-mbt-herstellen-aanpassen-bestemmingsplan-meije-300.pdf PDF, 577.03 KB

Metadata

Publicatie datum
22-07-2016
Laatst gewijzigd
22-07-2016 11:23
Zichtbaarheid
Openbaar

16.016158 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake noodzaak asielzoekerscentrum Woerden (AZC)

16-016158-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-sterk-woerden-inz-noodzaak-asielzoekerscentrum-woerden-azc-merged.pdf PDF, 270.91 KB

Metadata

Publicatie datum
22-07-2016
Laatst gewijzigd
22-07-2016 10:56
Zichtbaarheid
Openbaar